Giảm 1% thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710

Theo Hải quan Việt Nam

(Tài chính) Ngày 22/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Giảm 1% thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710
Giảm 1% thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710. Nguồn: Internet

Theo đó, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 58/2013/TT-BTC ngày 8/5/2013 của Bộ Tài chính được sửa đổi thành mức thuế mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

27.10

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.

 

2710.12.11

- - - - RON 97 và cao hơn, có pha chì

18

2710.12.12

- - - - RON 97 và cao hơn, không pha chì

18

2710.12.13

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì

18

2710.12.14

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì

18

2710.12.15

- - - - Loại khác, có pha chì

18

2710.12.16

- - - - Loại khác, không pha chì

18

2710.12.30

- - - Tetrapropylen

18

2710.12.40

- - - Dung môi trắng (white spirit)

18

2710.12.50

- - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng

18

2710.12.60

- - - Dung môi nhẹ khác

18

2710.12.70

- - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ

18

2710.12.80

- - - Alpha olefin khác

18

2710.12.90

- - - Loại khác

18


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2013.