Giám sát thị trường chứng khoán chặt chẽ hơn

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Đoàn Thanh Tùng, thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi huy động các nguồn vốn đầu tư thông qua việc phát hành và giao dịch chứng khoán. Do vậy, để đảm bảo hoạt động của thị trường được minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các nhà đầu tư, UBCKNN không ngừng ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong việc giám sát thị trường.

 Giám sát thị trường chứng khoán chặt chẽ hơn
Ứng dụng CNTT trong giám sát sẽ giúp thị trường chứng khoán minh bạch hơn. Nguồn: internet
Hiệu quả ban đầu

Hiện nay, TTCK Việt Nam có 694 công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch và 137 công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCom, với  105 công ty chứng khoán, 47 công ty quản lý quỹ trong nước, 11 ngân hàng lưu ký và 42 công ty kiểm toán được chấp thuận. Ngoài ra, có 1.912 công ty cổ phần có cổ phiếu đăng ký giao dịch qua sàn OTC. Chính vì vậy để đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán, UBCKNN cùng với các Sở giao dịch, Trung tâm lưu ký chứng khoán tăng cường công tác giám sát giao dịch, giám sát thành viên, giám sát việc công bố thông tin, giám sát tin đồn, các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký...

Không những vậy, theo Cục trưởng Đoàn Thanh Tùng, trong năm 2013, UBCKNN đã ứng dụng CNTT hiện đại trong giám sát và công bố thông tin trên TTCK nhằm đáp ứng 3 tiêu chí: Giúp nâng cao tính minh bạch, công bằng của thị trường; Tăng cường bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường thông qua khả năng thiết lập các tiêu chí cảnh báo sớm, cũng như thực hiện những tiêu chí cảnh báo theo tin đồn, thông tin bất thường; Sớm đưa ra các phân tích về giao dịch chứng khoán trên thị trường, hỗ trợ quản lý và giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển TTCK Việt Nam, ngày càng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, Hệ thống giám sát giao dịch Chứng khoán (MSS) bước đầu đã phát huy hiệu quả như: Đảm bảo các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán tuân thủ các điều khoản của Luật Chứng khoán và quy định khác có liên quan; Phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi giao dịch chứng khoán vi phạm quy định của pháp luật.

“Ngoài ra, UBCKNN đã thí điểm cho 1.000 công ty đại chúng áp dụng Hệ thống công bố thông tin (IDS). Hệ thống góp phần bước đầu tin học hóa chức năng giám sát và công bố thông tin trên TTCK. Với lợi ích đem lại cho các công ty đại chúng trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin. Đồng thời, giúp cơ quan quản lý rút ngắn thời gian thu thập thông tin, đẩy nhanh thời gian xử lý thông tin và kịp thời công bố thông tin cho thị trường” - Cục trưởng Đoàn Thanh Tùng nói.

“Soi” đối tượng đặc biệt

Tuy nhiên, theo dự báo của UBCKNN, khi TTCK ngày càng phát triển, cùng với các chính sách thông thoáng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiềm ẩn khả năng thao túng thị trường ngày càng lớn. Vấn đề đặt ra đối với UBCKNN cần tăng cường năng lực quản lý giám sát để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, đảm bảo lành mạnh hệ thống tài chính Việt Nam. Cụ thể, năm 2014, UBCKNN tập trung giám sát chặt chẽ đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán thuộc diện kiểm soát, kiểm soát đặc biệt. Xử lý đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Xây dựng sổ tay kiểm tra các tổ chức kinh doanh chứng khoán; tiếp tục tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán; phối hợp với các đơn vị liên quan  như: Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán... phân tích, nhận định dấu hiệu giao dịch bất thường; thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trên thị trường chứng khoán; giám sát thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin của các công ty đại chúng, công ty niêm yết, các tổ chức kinh doanh chứng khoán, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Trong giai đoạn tiếp theo, UBCKNN triển khai xây dựng các ứng dụng toàn diện phục vụ công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán như: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý người hành nghề chứng khoán; quản lý nhà đầu tư nước ngoài... Bảo đảm sự liên kết và phối hợp có hiệu quả giữa hệ thống thông tin của UBCKNN với hệ thống thông tin của Bộ Tài chính, của các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các đơn vị có liên quan khác.