Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Những con số biết nói

Theo quochoi.vn

Giám sát chuyên đề ''Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021'' được đánh giá là chuyên đề giám sát có quy mô rộng lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự quan tâm của cử tri và Nhân dân cả nước. Thông qua quá trình giám sát, nhiều con số ''biết nói'' đã phản ánh tương đối toàn diện bức tranh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021…

Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Những con số biết nói - Ảnh 1