Giám sát sâu rộng việc giải ngân các gói hỗ trợ dành cho phòng, chống dịch bệnh

Giám sát sâu rộng việc giải ngân các gói hỗ trợ dành cho phòng, chống dịch bệnh

Theo Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Giám sát của Quốc hội cần tiếp tục giám sát sâu rộng hơn nữa việc giải ngân các gói hỗ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cũng như nguồn kinh phí từ công tác xã hội hóa dành cho phòng, chống dịch bệnh ở các địa phương.
Kế hoạch giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Kế hoạch giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Năm 2023, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề: “Việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Đây là một trong 2 chuyên đề giám sát tối cao được Quốc hội lựa chọn.
Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Những con số biết nói

Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Những con số biết nói

Giám sát chuyên đề ''Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021'' được đánh giá là chuyên đề giám sát có quy mô rộng lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự quan tâm của cử tri và Nhân dân cả nước. Thông qua quá trình giám sát, nhiều con số ''biết nói'' đã phản ánh tương đối toàn diện bức tranh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021…