Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển nhà ở xã hội

Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 95/2023/QH15 về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 1

Theo quochoi.vn