Giảm thêm 5 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Theo vneconomy.vn

(Tài chính) So với dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) được đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận đầu tháng 9 vừa qua, số ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đã giảm gần nửa, ở dự thảo mới nhất vừa được gửi xin ý kiến đại biểu ngày 29/9.

Giảm thêm 5 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, theo kết quả rà soát, hiện có 51 lĩnh vực, ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại 391 văn bản pháp luật.

Sau khi xem xét, cân nhắc, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thu hẹp lại còn 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và 322 ngành, nghề nhà nước độc quyền hoặc phải có giấy phép kinh doanh, chấp thuận hoặc xác nhận trước khi tiến hành hoạt động.

Dự thảo luật cũng quy định rõ 80 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần giấy phép, chấp thuận hoặc xác nhận trước khi tiến hành hoạt động.

Các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh được thể hiện tại một điều của dự thảo luật còn các ngành nghề khác đều được liệt kê tại phụ lục ban hành kèm theo luật.

Như vậy, góp ý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ quy định trong luật chứ không nên giao Chính phủ định kỳ công bố danh mục cụ thể, sau khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội của nhiều vị đại biểu đã được tiếp thu.

Ngoài Luật Đầu tư (sửa đổi), không ai được quy định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện nữa cũng là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi cho ý kiến tại hội nghị đại biểu chuyên trách ngày 9/9 vừa qua.

Sau khi chỉnh sửa, các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh còn lại là: mua, bán người, xác người, mô, bộ phận cơ thể người; mại dâm; các hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Bên cạnh đó là các chất ma túy, các loại hóa chất bảng bị cấm kinh doanh theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo luật.

Ngành nghề tiếp theo bị cấm kinh doanh là mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã thuộc phụ lục 1 Công ước CITES và mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I theo quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm dự thảo luật.

Trong các ngành nghề được đưa ra khỏi danh mục cấm có kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

Kinh doanh văn hóa phẩm xâm phạm an ninh quốc gia, đạo đức xã hội, kinh doanh các loại pháo, hàng giả, các mặt hàng độc hại xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người … cũng không còn ở danh mục cấm.

Theo dự kiến, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp khai mạc vào ngày 20/10 tới đây.