Giảm thiểu tác động của phòng vệ thương mại đến xuất khẩu


Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục Phòng vệ thương mại phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để giảm thiểu tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại đến kết quả xuất khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại. Việc cảnh báo trước những mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại giúp các doanh nghiệp có sự chuẩn bị trước, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Hiện, Bộ Công thương đang theo dõi biến động xuất khẩu của 36 mặt hàng và định kỳ đưa ra danh sách cảnh báo để sớm triển khai các hoạt động cụ thể. Thông qua công tác cảnh báo sớm, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp không bị động trong công tác ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại. Bộ đã sớm tiếp cận với các doanh nghiệp trong ngành để cung cấp thông tin, giúp các doanh nghiệp hiểu được các nguyên tắc, quy trình điều tra… Nhờ đó, các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị để đáp ứng đầy đủ, chính xác nhất các yêu cầu của cơ quan điều tra nước ngoài.

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục Phòng vệ thương mại phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để giảm thiểu tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại đến kết quả xuất khẩu.

Bộ sẽ tiếp tục triển khai công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại; chủ động phòng ngừa và ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài, hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững. Bộ sẽ trực tiếp can thiệp, trao đổi với cơ quan điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài khi phát hiện trong hoạt động điều tra có điểm chưa phù hợp.

Nếu dấu hiệu vi phạm các quy định của WTO là rõ ràng và biện pháp phòng vệ thương mại được nước ngoài áp dụng gây bất lợi lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam, Bộ có thể cân nhắc việc đưa vấn đề ra giải quyết theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO.

(*) Lược trích ý kiến của Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Chu Thắng Trung trong bài "Tăng cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại" - Hạnh Nhung/daibieunhandan.vn