Gỡ khó về thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp bị thiệt hại

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp bị thiệt hại liên quan xung quanh sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vừa qua.

Gỡ khó về thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp bị thiệt hại
Bộ Tài chính đã hướng dẫn thuế GTGT đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu. Nguồn: internet

Trước đó, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan Bình Dương trong việc giải quyết thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp bị thiệt hại trong sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 vừa qua.

Nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các mặt hàng nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư số 237/2009/TT-BTC thì không thu thuế GTGT đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị thiệt hại toàn bộ không còn giá trị sử dụng.

Hoặc, giảm thuế GTGT tương ứng với tỷ lệ tổn thất của nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu đối với trường hợp bị thiệt hại một phần hoặc còn giá trị sử dụng.

Hồ sơ không thu thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 237/2009/TT-BTC.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu cục thuế, cục hải quan các tỉnh, thành phố có doanh nghiệp bị thiệt hại sớm hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ để giải quyết không thu thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại công văn này.