Gỡ vướng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm công chức cấp xã

Theo Chinhphu.vn

Ông Nguyễn Huỳnh Mai hỏi: Trường hợp công chức kiêm nhiệm vị trí của một công chức khác nghỉ thai sản 6 tháng thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì “Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm...”.

Sở Nội vụ đề nghị ông Nguyễn Huỳnh Mai đối chiếu trường hợp của mình với quy định trên, nếu đủ điều kiện thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện theo quy định.