Gỡ vướng trong đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

PV

Ngày 19/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 57/CĐ-TTg phân công giải quyết vướng mắc trong đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc - Nam ngày 28/1/2023.
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc - Nam ngày 28/1/2023.

Công điện số 57/CĐ-TTg nêu rõ, để thực hiện thành công mục tiêu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua "đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc", bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1250/CĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, trọng điểm.

Theo đó, Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động, kịp thời giải quyết đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và chống tiêu cực, tham nhũng đối với các vướng mắc, các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị (chi tiết tại phụ lục kèm theo Công điện). Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để xem xét, giải quyết.

Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ phân công cho các bộ, ngành giải quyết các kiến nghị của địa phương, cơ quan. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính trong tháng 2/2023 hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng khi đầu tư PPP có sự tham gia vốn nhà nước.

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngay trong tháng 2/2023 triển khai hướng dẫn chi tiết các địa phương về trình tự, thủ tục liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ thải bảo đảm nhà thầu có thể khai thác được ngay các vật liệu xây dựng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP trên 50% tổng mức đầu tư đối với các dự án vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn, có yếu tố quốc phòng, an ninh. Thời gian hoàn thành là tháng 6/2023.

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương xác định vị trí, phạm vi, quy mô đầu tư trạm dừng nghỉ cho các dự án đường bộ cao tốc. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2023.

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải ngay trong tháng 3/2023 phải hoàn thành việc rà soát, nâng công suất các mỏ cát, mỏ đá phục vụ xây dựng các tuyến đường cao tốc; đồng thời, kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng theo tiến độ các dự án.