Hà Nội cam kết gần 18.000 tỷ đồng tín dụng cho doanh nghiệp

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Thực hiện mô hình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp sau 3 tháng triển khai, đến ngày 22/8, TP. Hà Nội đã có 23 ngân hàng thương mại và chi nhánh đăng ký tham gia chương trình với hạn mức cam kết là 17.870 tỷ đồng.

Hà Nội cam kết gần 18.000 tỷ đồng tín dụng cho doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trong tháng 7/2014, doanh số cho vay đạt tới 417.532 tỷ đồng, tăng tới 19,44% so với tháng trước đó. Các tổ chức tín dụng tăng cường cho vay bán lẻ, cho vay nhà ở, hộ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng; ưu tiên nguồn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó có 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.

Dự kiến đến 31/8/2014, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn có thể đạt 918 nghìn tỷ đồng, tăng so với  tháng 7/2014.

Hiện các tổ chức tín dụng đã ký kết với doanh nghiệp là 12.358 tỷ đồng, trong đó điều chỉnh lãi suất cho 415 doanh nghiệp với tổng số tiền là 3.563 tỷ đồng, giải ngân được 3.023 tỷ đồng, cấp tín dụng mới cho 45 doanh nghiệp với tổng số tiền là 8.796 tỷ đồng, đã giải ngân được 2.612 tỷ đồng.

Lãi suất cho vay đối với khách hàng tham gia chương trình phổ biến ở mức 7-8%/năm, nhưng không vượt mức 8%/năm đối với ngắn hạn, từ 9 -10,5%/năm nhưng không vượt mức 11% đối với cho vay trung và dài hạn.Đa số doanh nghiệp được thụ hưởng chương trình là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đúng với đối tượng mà chương trình đã đặt ra.