Hà Nội: Thu ngân sách 10 tháng năm 2021 ước đạt 216,9 nghìn tỷ đồng

Theo hanoimoi.com.vn

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội 10 tháng năm 2021 ước thực hiện 216,9 nghìn tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán Trung ương giao, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, chi ngân sách ước thực hiện 53,6 nghìn tỷ đồng.

Hà Nội: Thu ngân sách 10 tháng năm 2021 ước đạt 216,9 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1