Hà Nội ưu tiên vốn đầu tư trung hạn cho các dự án trọng điểm, cấp bách

Theo hanoimoi.com.vn

Theo Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 4/11/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, vốn ngân sách của Thành phố được giao là 304.799,654 tỷ đồng; trong đó, tổng mức vốn đầu tư công trung hạn cấp thành phố là 218.962,654 tỷ đồng và cấp huyện là 85.837 tỷ đồng.

Hà Nội ưu tiên vốn đầu tư trung hạn cho các dự án trọng điểm, cấp bách - Ảnh 1