Hà Nội yêu cầu công khai giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Việt Hoàng (Báo Nhân dân)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện dịch vụ xét nghiệm COVID-19 phải công khai giá dịch vụ xét nghiệm; trường hợp các cơ sở y tế vi phạm quy định về giá dịch vụ xét nghiệm phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Lãnh đạo Bộ Y tế và thành phố Hà Nội kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).
Lãnh đạo Bộ Y tế và thành phố Hà Nội kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Ngày 16/11, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kinh doanh, mua bán, sản xuất, quản lý và sử dụng trang thiết bị, vật tư, phương tiện, thuốc, vaccine, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR... trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thành phố yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp cung ứng vật tư, trang, thiết bị y tế phòng dịch, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người đang công tác trong lĩnh vực y tế để nâng cao đạo đức, nhận thức, chung sức, đồng lòng, tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thành lập số điện thoại đường dây nóng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phản ánh về các tiêu cực trong việc kinh doanh, mua bán, sản xuất, quản lý và sử dụng trang thiết bị, vật tư, phương tiện, thuốc, vaccine, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR... trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thành phố cũng kiểm tra, rà soát về nhu cầu và việc quản lý sử dụng trang, thiết bị, vật tư, phương tiện, thuốc, vaccine, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR... phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị trực thuộc, bảo đảm việc sử dụng phải phù hợp với nhiệm vụ được giao, đúng mục đích, hiệu quả, không để xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Sở Y tế và các đơn vị y tế, đơn vị thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 phải chủ động thống kê danh mục, đối tượng được giao mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư y tế; thực hiện kiểm tra, rà soát về nhu cầu, dự toán việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine... theo các phương án phòng, chống dịch bảo đảm minh bạch, hiệu quả, đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện dịch vụ xét nghiệm COVID-19 phải công khai giá dịch vụ xét nghiệm; trường hợp các cơ sở y tế vi phạm quy định về giá dịch vụ xét nghiệm phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch giá các trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế, giá các dịch vụ xét nghiệm, test, kit xét nghiệm... kịp thời, cập nhật liên tục tránh tình trạng nâng giá của các đơn vị, cá nhân, bảo đảm đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với các tiêu cực trong tiêm vaccine như cơ chế xin cho, quà tặng, bồi dưỡng... để được tiêm nhanh, hoặc lựa chọn vaccine theo nhu cầu, gây bức xúc cho nhân dân.