Hai "ông lớn" Vinalines, SBIC còn nợ hơn 345 tỷ đồng bảo hiểm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Con số này được tính đến 31/12/2012 vừa được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống kê để khoanh nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với các doanh nghiệp thuộc Vinalines, SBIC.

 Hai "ông lớn" Vinalines, SBIC còn nợ hơn 345 tỷ đồng bảo hiểm
SBIC, Vinalines hiện đã bảo lãnh khoanh nợ cho 46 doanh nghiệp trong tổng số 60 doanh nghiệp gửi hồ sơ. Nguồn: internet

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa tổng hợp kết quả xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC)), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2012, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp thuộc Vinalines, SBIC là 345.483.102.526 đồng, trong đó tiền lãi chậm đóng là 36.018.151.739 đồng.

Cụ thể, các doanh nghiệp thuộc SBIC nợ 312.273.044.290 đồng, trong đó tiền lãi là 33.866.362.819 đồng.

Các doanh nghiệp thuộc Vinalines nợ: 33.210.058.236 đồng, trong đó tiền lãi là 2.151.788.920 đồng.

Kết quả khoanh nợ tính đến ngày 8/7/2014, số doanh nghiệp được SBIC, Vinalines bảo lãnh khoanh nợ là 46 doanh nghiệp trong tổng số 60 doanh nghiệp gửi hồ sơ khoanh nợ cho SBIC và Vinalines.

Trong đó, số lao động được khoanh nợ: 12.593 lao động; số tiền được khoanh nợ là 149.960.211.937 đồng.

SBIC và Vinalines đã phát hành 44 chứng thư bảo lãnh nợ đối với 46 doanh nghiệp nêu trên. Trong đó, SBIC bảo lãnh chung cho 04 doanh nghiệp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng, gồm: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng, Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Phà Rừng, Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Sông Giá, Công ty TNHH Một thành viên cung ứng Dịch vụ hàng hải Phà Rừng.

Đồng thời, SBIC bảo lãnh nợ đối với Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp thủy sản Vinashin có chi nhánh tham gia BHXH tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trong văn bản vừa được gửi tới Bộ Y tế, Tài chính, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Lao động -Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ,  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị từ 1/1/2013, các doanh nghiệp được khoanh nợ ngoài việc phải đóng số tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động tham gia BHXH, BHYT theo quy định thì còn phải trả số tiền nợ được khoanh (gốc và lãi) cho cơ quan BHXH.

Đến hết thời hạn được khoanh nợ (31/12/2017), nếu doanh nghiệp không trả hết nợ thì đơn vị bảo lãnh là SBIC và Vinalines phải trả nợ thay cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp các doanh nghiệp của SBIC và Vinalines giải thể, phá sản, sáp nhập thì phải trả nợ, lãi trước thời hạn.