Hải quan Bình Dương: Triển khai các giải pháp thu NSNN 4 tháng cuối năm 2013

Theo haiquanbinhduong.gov.vn

(Tài chính) Năm 2013, Cục Hải quan Bình Dương được giao chỉ tiêu thu NSNN do HĐND tỉnh Bình Dương là 9.000 tỷ đồng, chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao năm 2013 là 9.350 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/8/2013, Cục Hải quan Bình Dương đã thu nộp NSNN đạt hơn 6.600 tỷ đồng, đạt hơn 70% so với kế hoạch Bộ Tài chính giao (9.350 tỉ đồng) và đạt hơn 73% so với chỉ tiêu UBND tỉnh Bình Dương giao (9000 tỉ đồng). Nếu so với chỉ tiêu phấn đấu theo Công văn số 5203/TCHQ-TXNK ngày 03/9/2013 của Tổng cục Hải quan đến 31/12/2013 là 10.000 tỷ đồng thì đạt 66% chỉ tiêu được giao. Số tờ khai tăng 8,75%, kim ngạch XNK tăng 16,46%, số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Bình Dương tăng 8,94%, riêng số thu nộp ngân sách thì tăng 34,54%. Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng tại Cục Hải quan Bình Dương. Tuy nhiên bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo Cục cũng lưu ý tập thể CBCC Cục HQBD không được phép lơ là, chủ quan làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công tác chính trị được giao.

Tại cuộc họp giao ban vừa qua, đồng chí Dương Hồng Hạnh - Phó Cục trưởng đã chỉ đạo, quán triệt cho tất cả các đơn vị thực hiện một số giải pháp trong 4 tháng cuối năm 2013, phấn đấu đạt được những nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể như sau:

Duy trì triển khai thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương theo đúng quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính theo hướng có chiều sâu, hiệu quả, đảm bảo thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp.

Chuẩn bị nhân sự, tập huấn chi tiết về quy trình hệ thống VNACCS/VCIS do Nhật Bản chuyển giao cho ngành Hải quan Việt Nam. Với phương thức khai báo hải quan tự động này sẽ tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Với nhiệm vụ trọng tâm vẫn là hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách do Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao và cố gắng phấn đấu đạt chỉ tiêu giao thêm của Tổng cục Hải quan là 10.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm đơn vị sẽ tập trung tăng cường công tác theo dõi đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm tối thiểu nợ đọng. phấn đấu đến 31/12/2013 số nợ chuyên thu quá hạn không quá 1% so với tổng nộp NSNN.

Công tác kiểm soát chống buôn lậu: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết định 65/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ: tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương… Để quản lý tốt hàng hóa XNK, đấu tranh cbl có hiệu quả. Duy trì thường xuyên công tác phối hợp với lực lượng 127/BD trong việc CBL, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp 993/QCPH-HQBD-CABD giữa lực lượng Hải quan và Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường kiểm tra sau thông quan để đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả việc kiểm tra hàng hóa qua máy soi container, xây dựng đội ngũ CBCC HQ theo phương châm của Cục là “Đoàn kết- Năng động- Đổi mới” và của ngành là “Chuyên nghiệp- Minh bạch- Hiệu quả”