Hải quan được căn cứ vào chứng thư giám định vàng 99,99% của SJC

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có văn bản lưu ý các Chi cục Hải quan trực thuộc khi lựa chọn đơn vị giám định vàng để làm thủ tục xuất khẩu. Theo đó, các đơn vị được căn cứ vào chứng thư giám định vàng 99,99% của SJC để làm thủ tục xuất khẩu.

Hải quan được căn cứ vào chứng thư giám định vàng 99,99% của SJC
Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có SJC có máy móc thiết bị phân kim vàng 99,99% và kiểm định vàng. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 4 Điều 27 Luật Hải quan năm 2005 quy định, cơ quan hải quan được lấy mẫu, trưng cầu phân tích, giám định hàng hóa và sử dụng kết quả phân tích, giám định để làm thủ tục.

Tuy nhiên, để tránh việc căn cứ vào chứng thư giám định vàng của tổ chức không đủ chức năng giám định vàng nguyên liệu, dẫn tới thu thuế không đúng bản chất hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã có trao đổi về nghiệp vụ với NHNN, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương về vấn đề này.

Căn cứ vào ý kiến những đơn vị này, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc lưu ý khi làm thủ tục xuất khẩu mặt hàng vàng.

Theo đó, đối với vàng nguyên liệu có hàm lượng 99,99%, thì chỉ có công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) có máy móc thiết bị phân kim vàng 99,99% và kiểm định vàng. Do đó, các đơn vị được căn cứ vào chứng thư giám định vàng 99,99% của SJC để làm thủ tục xuất khẩu.

Đối với vàng nguyên liệu và vàng trang sức có hàm lượng dưới 99,99%, căn cứ vào kết luận của tổ chức giám định có chức năng giám định vàng được các Bộ, ngành chức năng chỉ định hoặc các thương nhân giám định đủ điều kiện giám định mặt hàng vàng theo quy định tại Luật Thương mại và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ.

Trường hợp không có tổ chức giám định nào đủ điều kiện nêu trên thì trưng cầu giám định tại công ty SJC để làm thủ tục.