Nâng cao tính công khai, minh bạch trong giám định bảo hiểm y tế

Nâng cao tính công khai, minh bạch trong giám định bảo hiểm y tế

Qua quá trình triển khai Quy trình giám định bảo hiểm y tế (BHYT) trên thực tiễn cho thấy, Quy trình có nhiều tác động tích cực, giúp ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh Luật BHYT được sửa đổi với nhiều nội dung mang tính đột phá đòi hỏi Quy trình giám định BHYT cần được cập nhật mới để phù hợp với cơ sở pháp lý, thực tiễn.
Thời hạn giám định không quá 4 tháng đối với vụ việc có tính chất phức tạp

Thời hạn giám định không quá 4 tháng đối với vụ việc có tính chất phức tạp

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính. Về thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, dự thảo Thông tư quy định, trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân thì thời hạn giám định không quá 4 tháng.