Hải quan Hà Nội thu trên 157 tỷ đồng từ hậu kiểm

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Cục Hải quan Hà Nội trong 6 tháng đầu năm, qua công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đã truy thu 157,1 tỷ đồng, đạt 52,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 22 lần so với cùng kỳ năm 2012.

 Hải quan Hà Nội thu trên 157 tỷ đồng từ hậu kiểm
Công chức Chi cục KTSTQ (Hải quan Hà Nội) kiểm tra DN tại trụ sở cơ quan. Nguồn: baohaiquan.vn

Cụ thể, Chi cục KTSTQ đã thực hiện kiểm tra đối với 138 doanh nghiệp (DN), trong đó kiểm tra tại trụ sở DN đối với 17 DN.

Để đạt được kết quả nói trên, đơn vị đã triển khai quyết liệt kế hoạch công tác KTSTQ ngay từ đầu năm và phối hợp tốt với các đơn vị trong toàn Cục, từ đó đã nhận được thông tin về dấu hiệu vi phạm từ các chi cục Hải quan. Đây là cơ sở tiến hành KTSTQ đối với DN.

Tuy nhiên, theo đại diện Chi cục KTSTQ hoạt động này cũng gặp một số khó khăn, do KTSTQ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử là công tác mới triển khai nên chưa có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, công tác KTSTQ cũng gặp nhiều trở ngại khi DN không phối hợp với cơ quan Hải quan bằng cách nộp chứng từ không đầy đủ, chậm trễ kéo dài thời gian cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu. Hoặc một số DN đối phó với sự kiểm tra của cơ quan Hải quan bằng cách tạo các lý do vắng mặt, không ủy quyền dẫn đến hết thời gian kiểm tra, nhất là khi kiểm tra theo dấu hiệu chỉ được kéo dài trong 5 ngày làm việc.

Trước những vướng mắc trên, theo Chi cục KTSTQ cần quy định rõ thời hạn xin hoãn KTSTQ và giải trình của DN để tránh tình trạng kéo dài do DN không hợp tác.