Hải quan Hà Tĩnh triển khai Chiến dịch Thunder 2022

Huyền Trang

Hưởng ứng Chiến dịch Thunder 2022 về phòng, chống tội phạm và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã do Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và INTERPOL đồng tổ chức, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu

Trong những năm qua, hoạt động mua bán động vật hoang dã ở Việt Nam còn diễn ra phức tạp. Do vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam bị các đối tượng lợi dụng làm tuyến đường trung chuyển để buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã. Các hoạt động vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của các loài động vật hoang dã trong tự nhiên và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

Hưởng ứng Chiến dịch Thunder 2022 về phòng, chống tội phạm và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã do Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và INTERPOL đồng tổ chức với mục tiêu của Chiến dịch tập trung vào việc tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các nước thành viên, giữa lực lượng Hải quan và Công an, nhằm phát hiện các lô hàng vi phạm liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái pháp luật các loài hoang dã. Cục Hải quan Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến dịch Thunder 2022, cao điểm Chiến dịch diễn ra từ ngày 03-30/10/2022, cụ thể:

Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan; Phòng chống buôn laauj và xử lý vị phạm tăng cường thu thập thông tin, trao đổi thông tin nghiệp vụ Hải quan; nắm vững diễn biến tình hình tại địa bàn quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng... nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm tra kiểm soát và hợp đồng tác chiến. Sẵn sàng trực chiến, tiếp nhận và xử lý thông tin nhận được từ hải quan các nước tham gia chiến dịch do Tổng cục Hải quan chuyển qua địa chỉ email đã cung cấp.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát Hải quan; xây dựng phương án, rà soát danh sách các đối tượng, phương tiện có khả năng tham gia hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã.

Bên cạnh đó, còn thường xuyên cập nhật, thông báo Danh mục các mặt hàng động vật hoang dã và các sản phẩm động vật hoang dã lên Bảng tin của các Chi cục Hải quan cửa khẩu; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân, hành khách, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành đúng các quy định về bảo vệ động vật hoang dã; không thực hiện các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các mặt hàng động vật hoang dã, chung tay bảo vệ môi trường đa dạng sinh học.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến dịch Thunder 2022 được Cục Hải quan Hà Tĩnh chủ động kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động thực vật qua biên giới cửa khẩu, góp phần thực thi có hiệu quả các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.