Hải quan Hải Phòng triển khai đào tạo VNACCS/VCIS

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Liên tiếp trong tháng 5 và tháng 6 này, Hải quan Hải Phòng tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về Dự án thông quan tự động (VNACCS/VCIS) cho đối tượng là cán bộ công chức Hải quan và doanh nghiệp.

 Hải quan Hải Phòng triển khai đào tạo VNACCS/VCIS
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II. Nguồn: Baohaiquan.vn

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ (Cục Hải quan Hải Phòng) cho biết, để chuẩn bị cho việc triển khai Dự án VNACCS/VCIS, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành kế hoạch chuẩn bị để thực hiện trong toàn Cục.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho các bộ công chức toàn đơn vị; xây dựng lộ trình, đảm bảo tiến độ triển khai từng công việc cụ thể; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo…

Đối tượng đầu tiên được cập nhật các thông tin về VNACCS/VCIS là lãnh đạo các cấp và công chức thừa hành trong dây chuyền thủ tục, lực lượng giám sát, các đơn vị tham mưu chuyên trách.

Theo Phòng Tổ chức cán bộ, do đặc điểm lượng cán bộ công chức toàn Cục đông (gần 900 người), số doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu thường xuyên hàng năm cũng trên 10.000 doanh nghiệp nên kế hoạch tổ chức đào tạo được Hải quan Hải Phòng chuẩn bị chu đáo cho từng đối tượng.

Trong đó, tổng quan về quy trình nghiệp vụ sử dụng trong VNACCS/VCIS được dành cho tất cả cán bộ chức trong Cục; đào tạo chi tiết được bố trí cho đội ngũ làm trong dây chuyền thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, lực lượng giảm sát; đào tạo sâu về hệ thống thông tin tình báo hải quan (VCIS) cho lực lượng làm công tác quản lí rủi ro chuyên trách.

Với đối tượng là doanh nghiệp, Hải quan Hải Phòng sẽ bám sát nội dung, phương pháp đào tạo theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan.

Xác định việc triển khai VNACCS/VCIS có tác động lớn đến tổ chức bộ máy, nên Hải quan Hải Phòng sẽ phối hợp với các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan hình thành các đội thủ tục theo công việc cụ thể như: Nhóm về mã số hàng hóa (HS) trong từng chi cục; các đội quản lí rủi ro cấp chi cục; thay đổi về bộ phận thủ tục xử lí phương tiện vận tải, trong đó có chức năng của đội thủ tục phương tiện vận tải; hình thành bộ phận quản lí cấp phép vận chuyển và giám sát; hình thành bộ phận quản lí, vận hành hệ thống và hỗ trợ người sử dụng.

Hải quan Hải Phòng kì vọng, thông qua kế hoạch chuẩn bị triển khai này sẽ giúp đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiệp vụ theo VNACCS/VCIS, đảm bảo nguồn nhân lực, sẵn sàng mọi mặt để triển khai phù hợp với lộ trình hiện đại hóa của Ngành.