Hải quan Khánh Hòa: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Hồng Vân

(Tài chính) Năm 2013, Hải quan Khánh Hòa đang triển khai nhiều biện pháp xử lý nợ thuế, nâng cao hiệu quả công tác khai báo hải quan điện tử và đối thoại với doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Hải quan Khánh Hòa: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
Cục Hải quan Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, đặc biệt là cơ quan thuế địa phương xử lý rốt ráo các khoản nợ chây ì. Nguồn: Internet
Quyết liệt xử lý nợ thuế

Theo báo cáo của Cục Hải quan Khánh Hòa, tính tháng 5/2013, tổng số nợ thuế tại đơn vị gần 40 tỷ đồng. Trong đó, nợ chuyên thu quá hạn (nợ quá hạn trong 90 ngày) tại đơn vị khoảng trên 134 triệu đồng do Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang nợ phạt chậm nộp thuế của thuế VAT; số nợ thuế quá hạn thuộc diện cưỡng chế hơn 32 tỉ đồng. Đáng chú ý, đơn vị không để phát sinh nợ mới.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Cục Hải quan Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, đặc biệt là cơ quan thuế địa phương xử lý rốt ráo các khoản nợ trây ì. Đặc biệt, cuối tháng 4/2013, đơn vị đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện thủ tục thu hồi số nợ thuế của Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh, với tổng số tiền nợ thuế quá hạn hơn 5,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Hải quan Khánh Hòa gửi thông báo đôn đốc nợ thuế đến từng doanh nghiệp, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp bằng văn bản và yêu cầu cam kết thời hạn nộp thuế vào ngân sách nhà nước cũng như nộp hồ sơ thanh khoản thuế tạm thu.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên rà soát tờ khai, phân loại nợ thuế, kịp thời thông báo theo quy định bằng các biện pháp như: gặp trực tiếp, gọi điện thoại, tích cực đẩy mạnh công tác thanh khoản để giảm nợ quá hạn của các doanh nghiệp, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định. Đồng thời, thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp nợ cưỡng chế.

100% Chi cục triển khai thủ tục hải quan điện tử tại

Ngày 10/6 vừa qua, Cục Hải quan Khánh Hòa đã chính thức triển khai thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Ninh Thuận, nâng tổng số chi cục thực hiện hải quan điện tử lên 4/4 đơn vị.

Trước đó, trong tháng 1/2013, đơn vị này đã triển khai thành công thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang và tiếp tục triển khai tại Chi cục Hải quan Vân Phong vào ngày 20/5, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh ngày 27/5. Tại các Chi cục này đều thông quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của 12 loại hình theo quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC.

Như vậy, tiến độ triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định số 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC của Cục Hải quan Khánh Hòa đã đạt đúng theo tiến độ trong kế hoạch mà đơn vị đặt ra hồi đầu năm 2013.

Theo số liệu của Cục Hải quan Khánh Hòa, tính từ ngày 21/1 đến 31/5/2013, toàn Cục có 80 doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử với tổng số tờ khai là 2.255, chiếm tỷ lệ 68,6% tổng số tờ khai toàn Cục; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 185,3 triệu USD, chiếm tỉ lệ 63,32% kim ngạch toàn Cục. Trong đó, tại 2 Chi cục Vân Phong và Cam Ranh, tỉ lệ tờ khai và kim ngạch đạt 100% trên tổng số tờ khai và kim ngạch thực hiện thủ tục hải quan tại đây.

Cục Hải quan Khánh Hòa đặt mục tiêu trong năm 2013 sẽ đạt được tỉ lệ 80% tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu được thông quan điện tử.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp là hoạt động thường niên hàng năm của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa nhằm trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp về các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, về cơ chế quản lý và tinh thần thái độ của công chức hải quan trong quá trình làm thủ tục…nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự giác thực hiện đúng chính sách, pháp luật về hải quan.

Để lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải đáp vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn ở thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay, sáng 30/5, tại Nha Trang, Cục hải quan Khánh Hòa tổ chức đối thoại với 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Hải quan Khánh Hòa đã phổ biến, cung cấp các thông tin pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, các quy định pháp luật về công tác kiểm tra sau thông quan, cơ chế quản lý điều hành hoạt động xuất nhập. Đồng thời, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp chương trình cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, chất lượng phục vụ khách hàng của ngành Hải quan cũng như của Cục Hải quan Khánh Hòa.

Các ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp tại Hội nghị chủ yếu là về khai báo thủ tục hải quan điện tử, áp dụng mã loại hình, thu nộp lệ phí hải quan khi khai hải quan điện tử, phụ lục tờ khai, về giấy giám định… Các ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải đáp thỏa đáng, rõ ràng, cụ thể.

Với những biện pháp trên, Hải quan Khánh Hòa phấn đấu sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2013.

Năm 2012, mặc dù phải chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ từ phía đơn vị hải quan, thu ngân sách đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, với hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 29,7% so với chỉ tiêu đề ra; trong đó thu trên địa bàn Khánh Hòa hơn 3.200 tỷ đồng và thu ở cảng Ninh Thuận là 322,14 tỷ đồng.