Hải quan Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Ngày 30/5/2013, Cục Hải quan Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan- Doanh nghiệp năm 2013.

 Hải quan Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp
Hội nghị nhằm trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với doanh nghiệp về các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Nguồn: Baohaiquan.vn
Hội nghị có sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn và đại điện của các sở ban ngành như: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Cục Thuế Khánh Hòa...
 
Tại hội nghị, Hải quan Khánh Hòa đã phổ biến, cung cấp các thông tin pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, các quy định pháp luật về công tác kiểm tra sau thông quan, cơ chế quản lý điều hành hoạt động xuất nhập. Đồng thời, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp chương trình cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, chất lượng phục vụ khách hàng của ngành Hải quan; tiếp thu ý kiến và giải đáp vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật. 
 
Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp là hoạt động thường niên hàng năm của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa nhằm trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp về các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trước khi Hội nghị diễn ra, Cục Hải quan Khánh Hòa đã gửi phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp về hoạt động hải quan, đề nghị doanh nghiệp đánh giá về công tác quản lý hải quan, tinh thần thái độ phục vụ của công chức hải quan cũng như nêu các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.