Triển khai đồng bộ các giải pháp trong những tháng cuối năm

Triển khai đồng bộ các giải pháp trong những tháng cuối năm

Kết thúc quý III/2022, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã đạt được kết quả tốt trên tất cả các mặt công tác. Những tháng cuối năm, Hải quan Hải Phòng đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Hải quan Bình Dương đẩy nhanh xây dựng nghiệp vụ hệ thống Hải quan thông minh

Hải quan Bình Dương đẩy nhanh xây dựng nghiệp vụ hệ thống Hải quan thông minh

Với tinh thần làm việc tập trung, trách nhiệm cao, đến nay 09 bài toán nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Giám sát quản lý do Cục Hải quan Bình Dương làm đơn vị chủ trì đã bước đầu được định hình. Dự kiến, ngày 03/8/2021, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tổ chức họp trực tuyến để lấy ý kiến tham gia đóng góp, xây dựng đối với các bài toán thuộc lĩnh vực quản lý, giám sát kho ngoại quan và kho CFS.
Cải cách quản lý hải quan theo hướng hiện đại

Cải cách quản lý hải quan theo hướng hiện đại

Quản lý hải quan hiện đại là mục tiêu quan trọng đã được ngành Hải quan nỗ lực triển khai từ nhiều năm nay. Đặc biệt là kể từ khi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, đã tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phương thức hoạt động hải quan hiện đại được Chính phủ ban hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng.
Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu năm 2021

Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu năm 2021

Mặc dù, tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, song Cục Hải quan Quảng Trị vẫn triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong hoạt động thương mại, thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch… Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn vẫn diễn ra thông suốt, Cục Hải quan Quảng Trị sớm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao năm 2021.
Thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép"

Thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép"

Năm 2020 khép lại, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Cục Hải quan Bình Dương đã hoàn thành thắng lợi "nhiệm vụ kép". Bước vào năm 2021 với một khí thế quyết tâm cao, chắc chắn Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Hải quan Thanh Hóa thực hiện cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Hải quan Thanh Hóa thực hiện cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Ngay sau khi Công văn số 2135/TCHQ-VP ngày 31/3/2020 của Tổng cục Hải quan về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành, cùng ngày Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa Vũ Văn Khánh đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa thực hiện các biện pháp phòng chống dich.
Siết chặt hoạt động tạm nhập tái xuất

Siết chặt hoạt động tạm nhập tái xuất

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ khi tạm nhập đến khi thực tái xuất.