Hải quan Lạng Sơn: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức

Bích Vui (Báo Hải quan )

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, lực lượng Hải quan Lạng Sơn tăng cường các biện pháp để quản lý cán bộ, quản lý hàng hóa XNK và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2012.

Hải quan Lạng Sơn: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã ra văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức cuộc họp đơn vị để quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức (CBCC) từng nội dung trong công văn số 5160/TCHQ-TCCB ngày 26/9/2012 và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Cục trưởng cũng yêu cầu nội dung này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm của CBCC đối với bản thân, cơ quan đơn vị và truyền thống ngành.

Theo nội dung văn bản, các Chi cục Hải quan cửa khẩu được yêu cầu tự rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn để bố trí cán bộ, công chức có nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, có ý thức tổ chức kỷ luật cao vào các vị trí tiếp xúc với khách hàng; quản lý chặt chẽ các loại hình hàng hóa XNK có thuế suất cao, trị giá lớn; kiểm tra chặt chẽ cán bộ mở tờ khai, cán bộ kiểm hóa. Khi phát hiện cán bộ có sai phạm phải xử lý kịp thời và điều chuyển sang vị trí khác không liên quan đến công tác nghiêp vụ, không tiếp xúc với khách hàng.

Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, trình Cục trưởng quyết định thành lập Tổ giám sát, kiểm tra đột cấp cục để tiến hành giám sát, kiểm tra đột xuất đối với cán bộ, công chức trong toàn Cục trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, quy chế, quy trình nghiệp vụ và việc thực hiện việc kiểm tra, tái kiểm tra cá lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu…

Văn bản nhấn mạnh, đơn vị nào để xảy ra tình trạng sai phạm của CBCC dẫn đến thất thu thuế, vi phạm quy định của ngành thì Thủ trưởng trực tiếp phải chịu kỷ luật trước Cục trưởng, cá nhân nào vi phạm phải chuyển vị trí công tác và kỷ luật tương ứng.