Hải quan Quảng Bình: Thu ngân sách Nhà nước đạt 135% chỉ tiêu

Quang Hùng (HQ Online)

Theo Cục Hải quan Quảng Bình, chỉ tính đến hết 20-11, đơn vị thu ngân sách Nhà nước đạt trên 243,2 tỉ đồng, đạt 135% kế hoạch giao, tăng 65,6% so với cùng kì năm 2011.

Hải quan Quảng Bình: Thu ngân sách Nhà nước đạt 135% chỉ tiêu
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chalo (Quảng Bình).

Theo Cục Hải quan Quảng Bình, trong hơn 11 tháng đầu năm 2012, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn giữ được mức tăng khá về trọng lượng và kim ngạch hàng hóa. Đặc biệt, trong thời gian gần đây một số mặt hàng NK như quặng sắt, đồng tăng cao đã đem lại nhiều tín hiệu khả quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại đơn vị.

Cụ thể, đơn vị đã thực hiện làm thủ tục 7.339 bộ tờ khai (tăng 68% so với cùng kì năm 2011) cho tổng số 190 DN có hoạt động XNK qua địa bàn. Trong đó, có 7.091 tờ khai thương mại và 248 tờ khai quá cảnh và phi thương mại; với 919,7 nghìn tấn hàng hóa XNK đã được thông quan, kim ngạch XNK 375,4 triệu USD, tăng 135%.

Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện 22 cuộc kiểm tra sau thông quan, truy thu 1,2 tỉ đồng tiền thuế, phạt tiền 36 triệu đồng; tiến hành phúc tập 7.307 bộ tờ khai, đạt 99%.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng việc khẩn trương chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chật chất cần thiết, tập huấn quy trình để quá trình triển khai thủ tục hải quan điện tử diễn ra theo kế hoạch đề ra.