Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, bổ biến Luật Hải quan

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Nhằm giúp CBCC-NLĐ và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt kịp thời những nội dung mới của Luật Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Hải quan.

Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, bổ biến Luật Hải quan
Việc phổ biến văn bản pháp luật mới được lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt khác của đơn vị. Nguồn: Internet

Theo Kế hoạch, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến tới CBCC-NLĐ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân các nội dung chính gồm: Luật Hải quan năm 2014; các văn bản hướng dẫn thi hành; tài liệu, sách nghiên cứu, giới thiệu về Luật do Tổng cục Hải quan biên soạn, phát hành.

Hình thức tổ chức tuyên truyền sẽ được thực hiện phong phú, đa dạng theo từng nhóm đối tượng. Với cán bộ, công chức hải quan, việc tuyên truyền được thực hiện thông qua các hội nghị tập huấn; Sao, in tài liệu và tổ chức cho CBCC nghiên cứu. Tuyên truyền trên Website và mạng Netoffice của Cục Hải quan tỉnh. Tổ chức cho CBCC tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Hải quan lồng ghép việc phổ biến, tuyên truyền với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác (sinh hoạt tập thể, giao ban, các cuộc họp đơn vị…).

Đối với doanh nghiệp có hoạt động XNK qua địa bàn, việc tuyên truyền sẽ được thực hiện thông qua các hội nghị, giải đáp tại các cuộc đối thoại DN thường kỳ và khi DN làm thủ tục hải quan qua Hệ thống VNACCS/VCIS. Cơ quan hải quan cũng sẽ cấp phát tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp, các bộ hỏi - đáp về Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành do Tổng cục Hải quan soạn thảo để DN hiểu sâu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hải quan.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương để phổ biến, tuyên truyền Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các cơ quan, ban, ngành, cá nhân có liên quan.

Song song với việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Hải quan, trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục hải quan; thông tin, trao đổi kịp thời và phối hợp tốt với chính quyền, các cơ quan chức năng ở địa phương trong hoạt động triển khai những quy định mới của pháp luật về Hải quan.