Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 2.752 tỷ đồng

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Đến hết ngày 25/02/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được 2.752 tỷ đồng, đạt 14,7% kế hoạch Bộ Tài chính giao năm 2014 (18.750 tỷ đồng); tăng 96% (tương đương 1.347 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2013.

Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 2.752 tỷ đồng
Cán bộ công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho khách hàng. Nguồn: internet

Số thu ngân sách nhà nước qua khu vực cảng biển chiếm tỷ trọng 97% tổng thu toàn Cục. Trong đó, số thu từ nhóm hàng than xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu tiếp tục chiếm tỷ trọng cao (71%). Riêng nhóm hàng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 2/2014 đã đạt 1.688 tỷ đồng, tăng 94% (tương ứng tăng 819 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2013 và đóng góp tới 61% tổng thu. Kết quả này có được là do mức thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng xăng dầu tăng hơn 4% so với mức thuế suất cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, lượng xăng dầu nhập khẩu cũng tăng 36% (tương ứng tăng 72.000 tấn); kim ngạch tăng 25% (tương đương 50 triệu USD) so với năm 2013.

Các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu qua cửa khẩu Quảng Ninh trong tháng 2/2014 cũng đã đạt 798 tỷ đồng, tăng 248% (tương đương 569 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2013. Số thu này có được chủ yếu là nhờ hàng hóa thu qua khu vực cảng biển (đạt 715 tỷ đồng, chiếm 26% tổng thu toàn Cục). Hàng hóa qua khu vực cảng biển chủ yếu là hàng nhập khẩu, như: máy móc thiết bị phục vụ các dự án đầu tư (Dự án nhiệt điện Mông Dương 1 và 2), nguyên liệu sản xuất dầu thực vật, lúa mỳ, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuoi, ô tô nguyên chiếc, máy móc thiết bị, nhựa đường lỏng… Trong đó, số thu qua cảng biển tăng so cùng kỳ năm 2013 chủ yếu từ các khoản thuế nộp ngân sách Nhà nước của máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ Dự án nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và 2, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu được hưởng thuế suất giảm từ việc thực hiện lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu từ các nước ASEAN, thức ăn chăn nuôi nhập với số lượng lớn.

Một số đơn vị có số thu tăng cao so với cùng kỳ năm 2013: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân: số thu trong tháng đạt 253,65 tỷ đồng, tăng 24,88% so với tháng trước; lũy kế thu đạt 475,73 tỷ đồng, đạt 23,79% kế hoạch và tăng 310% so với cùng kỳ năm 2013. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hòn Gai: thu trong tháng đạt 303,72 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm tới hết tháng 2 thu đạt 1.713,02 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2013.

Để tăng thu trong tháng 3/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp: Phân tích, đánh giá tình hình số thu ngân sách Nhà nước tháng 2 và dự kiến số thu trong tháng 3 và Quý I/2014. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng năm 2014 tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ cụ thể với mục tiêu tập trung các biện pháp thu hồi nợ động thuế, tăng cường công tác thu thuế nhằm đảm bảo phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2014 theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Làm việc với các doanh nghiệp lớn, các cơ quan quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động đầu tư, tình hình hoạt động XNK, các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và động viên doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại các Chi cục trực thuộc, góp phần tăng thu ngân sách. Giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế quá hạn cho các Chi cục trực thuộc trên cơ sở chỉ tiêu giao thu hồi của Tổng cục Hải quan.

Rà soát, kiểm tra trên chương trình dữ liệu giá tính thuế GTT01 những mặt hàng có trị giá khai báo xác định thấp hơn Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá cấp Tổng cục và cấp Cục quản lý, yêu cầu Chi cục tham vấn xác định lại trị giá tính thuế hoặc cảnh báo kịp thời các dấu hiệu gian lận thương mại để kịp thời xử lý.

Đặc biệt, việc duy trì kỷ cương kỷ luật hành chính được đặc biệt chú trọng. Theo đó, Hải quan Quảng Ninh sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm.