Hải quan Quảng Ninh thu trên 35,6 tỷ đồng từ hậu kiểm

Theo Báo Hải quan

Theo Chi cục Kiểm tra sau thông quan-Cục Hải quan Quảng Ninh, qua công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước 35,6 tỷ đồng.

Hải quan Quảng Ninh thu trên 35,6 tỷ đồng từ hậu kiểm
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Quảng Ninh). Nguồn: Baohaiquan.vn

Chi cục đã có quyết định truy thu 1 doanh nghiệp trên 32 tỷ đồng do áp dụng không chính xác thời điểm tính thuế đối với mặt hàng xăng dầu tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc tái xuất không hết chuyển tiêu thụ nội địa.

Chi cục cũng đã phát hiện sai phạm của một số doanh nghiệp do khai sai mã số, không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, ổng số thuế truy thu trên 3,5 tỷ đồng.

Căn cứ vào các quyết định truy thu ấn định thuế, Chi cục đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Tính đến hết 20/5/2013, Chi cục Kiểm tra sau thông qua đã hoàn thành kiểm tra sau thông quan 31 doanh nghiệp. Trong  số này, Chi cục đã kiểm tra tại trụ sở 9 doanh nghiệp và kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan hải quan 22 doanh nghiệp.