Hải quan TP.Hồ Chí Minh chống thất thu từ công tác "hậu kiểm"

Theo báo Hải quan

Chi cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện 224 cuộc KTSTQ, ban hành 54 quyết định ấn định thuế, với tổng số thuế truy thu gần 35 tỉ đồng (tính từ đầu năm đến ngày 2/5). Ngoài ra, thông qua công tác phục tập tờ khai hải quan, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã truy thu gần 11 tỉ đồng tiền thuế.

 Hải quan  TP.Hồ Chí Minh chống thất thu từ công tác "hậu kiểm"
Cán bộ Chi cục KTSTQ Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh làm việc với DN. Nguồn: baohaiquan.vn

Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hiện nay thủ tục hải quan điện tử đã được Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh triển khai chính thức, với tỉ lệ hàng hóa được miễn kiểm tra cao, chính vì thế công tác hậu kiểm được đơn vị triển khai quyết liệt hơn. 

Trong đó, đơn vị tăng cường công tác KTSTQ nhằm đánh giá tính tuân thủ pháp luật của DN góp phần tích cực thực hiện công tác chống thất thu ngân sách Nhà nước; Phát hiện sai sót trong các khâu nghiệp vụ thông quan và bất cập trong sơ hở trong chính sách để kiến nghị điều chỉnh. Tập trung toàn diện lực lượng triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, tổ chức tốt công tác thu thập xử lý thông tin, phân công nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan để kiểm tra trọng tâm có hiệu quả cao, đảm bảo chỉ tiêu thu thuế của Chi cục đạt trên 136 tỉ đồng (tăng 20% so với kết quả đạt được của năm 2012).

Để đạt được kết quả trên, Chi cục KTSTQ tập trung thực hiện tốt 5 nhóm công tác trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật Hải quan về lĩnh vực KTSTQ cho DN và CBCC; nâng cao chất lượng công tác thu thập và xử lý thông tin; thường xuyên tổ chức đào tạo nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ KTSTQ; bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống sách nhiễu, tiêu cực khi thi hành công vụ.

Đối với công tác nghiệp vụ KTSTQ, đơn vị đã tập trung đánh giá, chọn lọc những vụ trọng điểm xác định có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo khả năng có số thu thuế lớn để tập trung kiểm tra. Trong đó, trọng tâm vào DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN hoạt động kinh doanh XNK có độ rủi ro cao ở một số lĩnh vực, như: hàng gia công và sản xuất xuất khẩu, tạm nhập- tái xuất, trị giá, chính sách ưu đãi miễn thuế, mã số. Cụ thể, đối với loại hình hàng gia công và sản xuất xuất khẩu, đơn vị đẩy mạnh KTSTQ tại trụ sở DN, kiểm tra hợp đồng, tờ khai có qui mô về dấu hiệu sai phạm lớn, phức tạp, như: Có thời gian NK hàng hóa đã lâu, nhưng chưa thực hiện thanh khoản theo quy định; có dấu hiệu NK hàng hóa số lượng lớn, nhưng xuất khẩu ít, xuất khống…

Qua KTSTQ đối với DN có vốn đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, Chi cục KTSTQ đã phát hiện gian lận trong sử dụng định mức nguyên phụ liệu, với số thuế truy thu lên đến hơn chục tỉ đồng. Chẳng hạn trường hợp một DN FDI tại quận Tân Bình- TP.Hồ Chí Minh, Chi cục KTSTQ đã kiểm tra và truy thu thuế đối với nguyên phụ liệu gia công do khai báo tăng định mức của 6 hợp đồng gia công từ năm 2008-2012 với tổng số thuế trên 12,4 tỷ đồng, trong đó, thuế NK trên 6,6 tỷ đồng, thuế GTGT trên 5,7 tỷ  đồng. Ngoài ra, Chi cục còn truy thu hơn 3,2 tỉ đồng tiền thuế của một DN nước giải khát do khai sai thuế GTGT; truy thu trên 1,4 tỉ đồng đối với Công ty TNHH F.I. do DN khai sai định mức gia công hàng hóa xuất khẩu…

Về trị giá tính thuế, Chi cục tập trung kiểm tra đối với những DN nhập khẩu các mặt hàng có kim ngạch NK lớn, thuế suất cao, có giá khai báo thấp nhưng chưa thực hiện đánh dấu nghi ngờ để thực hiện kiểm tra xác định giá theo qui định hoặc tham vấn mang tính hình thức.

Đặc biệt, hiện nay Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử, với số lượng hàng hóa thông quan luồng Xanh chiếm hơn 60%, nên Chi cục KTSTQ đẩy mạnh kiểm tra các hồ sơ thuộc luồng Xanh, các mặt hàng thuộc Danh mục quản lý rủi ro về giá, kiểm tra hồ sơ nghi vấn có gian lận về phí bản quyền đối với chuyển giao công nghệ, phần mềm tin học, sử dụng nhãn hiệu, nhất là các nhãn hiệu lớn, các khoản phải cộng vào trị giá tính thuế theo quy định,… đảm bảo chống thất thu ngân sách đạt hiệu quả cao nhất.