Hàn Quốc: Bồi thường bảo hiểm hơn 990 triệu USD cho các đối tượng tự sát

Theo asiainsurancereview.com

(Tài chính) Các công ty bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc đang phải đối mặt với khoản bồi thường lên đến khoảng 1.000 tỷ KRW (tương đương 991 triệu USD) cho các đối tượng tự sát.

Nguyên nhân do một điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm bán từ năm 2003 đến năm 2010 quy định rằng tự sát là một hình thức tai nạn, sẽ được hưởng mức bồi thường bảo hiểm gấp đôi bồi thường so với trường hợp tử vong thông thường.

Điều khoản này đã được gỡ bỏ trong các hợp đồng bảo hiểm từ tháng 4/2010, nhưng cơ quan quản lý bảo hiểm cho biết, các công ty bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về các hợp đồng bảo hiểm đã được bán ra trước khi có sự sửa đổi và phải bồi thường theo điều khoản hợp đồng.

Khoảng 20 công ty bảo hiểm nhân thọ có liên quan, bao gồm cả các hãng bảo hiểm nhân thọ lớn của quốc gia như Bảo hiểm nhân thọ Samsung, bảo hiểm nhân thọ Kyobo... sẽ phải chi trả khoản bồi thường này. Chỉ có hợp đồng bảo hiểm của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential và Lina không có điều khoản này, phân định rõ tự sát là nguyên nhân riêng, không phải là một tai nạn và không được nhận bồi thường.

Dịch vụ giám sát tài chính (FSS) sẽ gửi hướng dẫn cho các công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả số tiền bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tự sát. Các cơ quan quản lý cũng lên kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt trước khi xử phạt tiền các hãng bảo hiểm nhân thọ nếu không chi trả tiền bồi thường theo quy định trong các hợp đồng bảo hiểm.