Thủ tục thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp vi phạm hành chính

Thủ tục thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp vi phạm hành chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị xử phạt 210 triệu đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị xử phạt 210 triệu đồng

Ngày 06/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).