Hàng quà biếu, quà tặng không thuộc đối tượng ưu đãi thuế theo Nghị quyết 106

Theo Nụ Bùi/haiquanonline.com.vn

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng biếu, tặng của tổ chức nước ngoài cho một tổ chức tại Việt Nam sẽ không áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại theo quy định tại Nghị quyết số 106/NQ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đề nghị hướng dẫn của Công ty TNHH Vận chuyển Bảo Ngọc Xanh về thủ tục miễn thuế đối với lô hàng là khẩu trang của Ngân hàng Shinhan Bank bên Hàn Quốc gửi tặng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 1 Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại”.

Đối chiếu với quy định này thì trường hợp Công ty TNHH Vận chuyển Bảo Ngọc Xanh nhập khẩu lô hàng không được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại theo quy định tại Nghị quyết số 106/NQ-CP.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, chính sách thuế đối với hàng quà biếu, quà tặng đã được quy định rõ tại khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Cụ thể, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc đối tượng miễn thuế.

Tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, quy định: Quà biểu, quà tặng được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp quà biểu, quà tặng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.

Cũng tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện là toàn bộ trị giá của quà biếu, quà tặng và không quá 4 lần/năm.

Đối chiếu với quy định này, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp Ngân hàng Shinhan Bank bên Hàn Quốc gửi tặng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lô hàng khẩu trang thì Công ty TNHH Vận chuyển Bảo Ngọc Xanh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng theo quy định.

Hồ sơ miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 20 Điều 1, điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 131 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-C