Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế: Áp dụng ngay trong năm 2013

Theo Tạp chí Thuế

(Tài chính) Như đã thông tin, ngày 22/4/2013, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 688/QĐ-TCT đưa vào áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế. Để hiểu rõ hơn về nguyên tắc xây dựng cũng như lộ trình thực hiện hệ thống chỉ số này, phóng viên đã phỏng vấn ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Cải cách và Hiện đại hoá, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế.

PV: Xin ông cho biết những nguyên tắc cơ bản xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế? 
 
 Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế: Áp dụng ngay trong năm 2013  - Ảnh 1
Ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Cải cách và Hiện đại hoá
Ông Nguyễn Quang Tiến: Hệ thống chỉ số được xây dựng dựa trên 4 nguyên tắc.

Thứ nhất, được thực hiện theo phương pháp luận khoa học, thống nhất, phù hợp với đặc thù của ngành thuế, không chấp nhận việc đưa ra các chỉ số mà việc thực hiện có thể bị các nhân tố không kiểm soát được cản trở.

Thứ hai, hệ thống chỉ số phản ánh được đầy đủ các chức năng, các mặt hoạt động, mục tiêu, tầm nhìn của cơ quan Thuế. Bởi hoạt động quản lý thuế có phạm vi rộng, tính chất phức tạp, do vậy có nhiều khía cạnh nhìn nhận khác nhau, điều quan trọng là phải tìm được những vấn đề trọng tâm, cốt lõi nhất để đánh giá. Bên cạnh đó, việc đánh giá không chỉ dừng ở thời điểm hiện tại mà được thực hiện thường xuyên, liên tục gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thuế.

Thứ ba, việc xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế giúp lãnh đạo cơ quan Thuế các cấp đánh giá được kết quả, hiệu quả hoạt động của đơn vị mình quản lý. Hiệu quả hoạt động của cơ quan Thuế không chỉ thể hiện ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hàng năm mà còn được thể hiện thông qua cảm nhận của người nộp thuế (NNT) về chất lượng, hiệu quả của các dịch vụ do cơ quan Thuế cung cấp, tinh thần, thái độ của cán bộ công chức thuế khi thực thi công vụ.

Thứ tư, hệ thống chỉ số phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Khi đưa ra thực hiện chỉ số nào thì phải có hướng dẫn cụ thể về nội dung phương pháp lập, quy trình thu thập thông tin, tính toán chỉ số đó và quan trọng là khi áp dụng vào thực tế thì không tạo thêm áp lực công việc cho cán bộ thuế và cơ quan Thuế.
 
Vậy cụ thể hệ thống chỉ số bao gồm những chỉ tiêu nào và đánh giá những nội dung gì?
 
Nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện hoạt động quản lý của ngành thuế, hệ thống chỉ số được xây dựng theo hai lĩnh vực bao gồm nhóm chỉ số đánh giá cấp độ chiến lược và nhóm chỉ số đánh giá cấp độ hoạt động. 
 
Việc đánh giá cấp độ chiến lược có 4 chỉ số: phản ánh về việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, hiệu quả sử dụng chi phí, sự tuân thủ của NNT và sự hài lòng của NNT. Các chỉ số này không phản ánh kết quả tại từng vị trí công việc cụ thể mà có tác dụng đánh giá quá trình hoạt động, để thấy được sự phát triển chung của ngành thuế. Đây cũng chính là những chỉ số tiêu biểu mà cơ quan Thuế các nước thường sử dụng. Những nội dung mà các chỉ số trên phản ánh cũng là các nội dung thường được nêu trong báo cáo tổng kết công tác hàng năm của ngành thuế. Khi bổ sung đánh giá thông qua các chỉ số này sẽ góp phần phân tích rõ hơn nguyên nhân biến động theo từng năm.
 
Việc đánh giá cấp độ hoạt động gồm 6 chỉ số phản ánh tình hình hoạt động chung, hoạt động tuyên truyền hỗ trợ; thanh tra kiểm tra; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; khai thuế, hoàn thuế; phát triển nguồn nhân lực. Đây chính là các chức năng, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của cơ quan Thuế. Với nhóm chỉ số này, lãnh đạo cơ quan Thuế các cấp không những thấy được kết quả hoạt động của đơn vị mình thông qua các con số cụ thể mà còn nhận diện các nguyên nhân, tác động để từ đó có các biện pháp chỉ đạo phát huy yếu tố tích cực, hạn chế những tồn tại, thiếu sót và điều chỉnh hợp lý các nguồn lực.
 
Ngoài 2 nhóm chỉ số này,, ý kiến đánh giá của NNT mang tính chất quyết định, phản ánh thực trạng chất lượng hoạt động của cơ quan Thuế. Với tinh thần cầu thị, Tổng cục Thuế mong muốn NNT tích cực tham gia đóng góp ý kiến về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức thuế, để ngành thuế ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.
 
Sau khi được ban hành, hệ thống chỉ số sẽ được Tổng cục Thuế triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?
 
Năm 2013 là năm bản lề trong kế hoạch cải cách hiện đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 2011-2013, việc ban hành hệ thống chỉ số tại thời điểm này là kịp thời và có ý nghĩa. Để sớm đưa hệ thống chỉ số vào hoạt động, nhanh chóng phát huy hiệu quả, ngay trong năm 2013, Tổng cục Thuế sẽ ban hành công văn hướng dẫn và tổ chức tập huấn trong toàn ngành để cán bộ công chức thuế hiểu rõ về nội dung, mục đích, ý nghĩa phương pháp lập hệ thống chỉ số và nắm bắt được các công việc cụ thể mà mình cần phải thực hiện trong việc đánh giá hiệu quả công tác quản lý.

Hệ thống chỉ số cũng sẽ được sử dụng ngay để đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, theo đó Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Thuế địa phương thu thập, phân tích số liệu tính chỉ số, đồng thời sẽ phối hợp với các tổ chức tư vấn độc lập thực hiện điều tra xã hội học để thu thập ý kiến phản hồi của NNT. 
 
Đối với các Cục Thuế địa phương, việc xây dựng và triển khai hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý thuế là một bước cải cách trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm soát nội bộ ngành. Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế đến toàn thể cán bộ, công chức và NNT thuộc phạm vi Cục Thuế quản lý, khuyến khích NNT tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với hoạt động quản lý thuế. Cơ quan Thuế các tỉnh cần thực hiện đúng hướng dẫn của Tổng cục về việc xây dựng chỉ số, đồng thời hướng dẫn đôn đốc các Chi cục Thuế trực thuộc thực hiện thu thập dữ liệu đảm bảo chính xác, kịp thời.

Bên cạch đó, các đơn vị cần giao chỉ tiêu về cải thiện chỉ số hoạt động quản lý thuế đến từng cán bộ, công chức thuế và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Để đảm bảo việc thực thi được triệt để, tránh sai sót, Tổng cục Thuế sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Xin cám ơn ông!