Hệ thống giao dịch của HOSE hoạt động bình thường dù sự cố mất điện

PV. (t/h)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) khẳng định, hệ thống giao dịch của Sở vẫn hoạt động bình thường dù trước đó hệ thống của một số công ty chứng khoán đã bị gián đoạn kết nối đến Sở do mất điện.

Kết nối của các công ty chứng khoán tới HOSE được khôi phục và hoạt động bình thường trở lại.
Kết nối của các công ty chứng khoán tới HOSE được khôi phục và hoạt động bình thường trở lại.

Thông cáo của HOSE cho biết, vào lúc 10 giờ phiên giao dịch sáng ngày 05/7/2024, hệ thống của một số công ty chứng khoán đã bị gián đoạn kết nối tới HOSE.

Được biết, nguyên nhân là do sự cố mất điện ở Trung tâm Dữ liệu Dự phòng tại Công viên Phần mền Quang Trung đã làm gián đoạn kết nối của một số công ty chứng khoán đặt thiết bị công nghệ thông tin tại đây. Tuy nhiên, hệ thống giao dịch của HOSE vẫn hoạt động bình thường.

Đến hơn 11 giờ, sự cố mất điện tại Trung tâm Dữ liệu Dự phòng đã được khắc phục. Kết nối của các công ty chứng khoán tới HOSE bị ảnh hưởng đã được khôi phục và hoạt động bình thường trở lại.

Trong 6 tháng đầu năm, về tổ chức thị trường và quản lý, vận hành hệ thống giao dịch, từ đầu năm đến ngày 10/6/2024, HOSE đã tổ chức vận hành 106 phiên giao dịch thông suốt, an toàn, ổn định, năng lực hệ thống đáp ứng đủ và an toàn đối với quy mô lệnh hiện tại.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà – quyền Chủ tịch HOSE khẳng định, trong 6 tháng cuối năm 2024, phát huy những kết quả, HOSE sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và nhiệm vụ được giao trong năm 2024, đặc biệt tập trung vào vận hành nghiệp vụ hệ thống giao dịch đảm bảo an toàn, thông suốt.