VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 73/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ quy định về nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã

Ngày 25/08/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 73/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM