VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10/02/2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2005/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2005/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2005/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 61/2005/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM