VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thông tư số 23/2022/TT-BTC:

Quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Ngày 06/04/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM