VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thông tư số 22/2022/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chi Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 30/03/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM