VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Quyết định số 06/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Quyết định số 06/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 về Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành.

Quyết định quy định Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 06/QĐ-VSD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM