VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT:

Quy định về lập đề cương và dự toán đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Thông tư này gồm 3 chương, 10 điều, quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/04/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM