VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Quyết định số 2474/QĐ-BHXH:

Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Quyết định số 2474/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trang/Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định này gồm 3 điều, thay thế Quyết định số 229/QĐ-BHXH ngày 13/02/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về Quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang/Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2474/QĐ-BHXH.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM