Hộ nộp thuế khoán: Doanh thu bằng hoặc dưới 100 triệu đồng không phải nộp thuế giá trị gia tăng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đây là một trong những hướng dẫn (công văn số 3682/TCT-CS) của Tổng cục Thuế khi một số cơ quan thuế đang vướng khi thực thi chính sách về quản lý thu thuế đối với hộ nộp thuế khoán.

Hộ nộp thuế khoán: Doanh thu bằng hoặc dưới 100 triệu đồng không phải nộp thuế giá trị gia tăng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Cụ thể theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, hộ nộp thuế khoán có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo phương pháp khoán.

Đối với trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán mới ra kinh doanh (từ tháng 3/2014), trong năm có doanh thu bình quân một tháng thực tế lớn hơn 100/12 triệu đồng, nhưng tổng doanh thu trong năm dưới 100 triệu (do kinh doanh chưa đủ 12 tháng), Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu khai thuế của hộ nộp thuế khoán về doanh thu, thu nhập sản lượng, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế đồng thời tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường để xác định lại doanh thu bình quân năm của hộ, cá nhân kinh doanh nêu trên.

Trường hợp có cơ sở xác định doanh thu kinh doanh năm của hộ kinh doanh thực tế cao hơn 100 triệu đồng/năm thì Cục Thuế căn cứ vào doanh thu thực tế nêu trên và trên cơ sở ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường để xác định số thuế GTGT và TNCN phải nộp của cả năm.

Nếu doanh thu kinh doanh năm thực tế dưới 100 triệu đồng thì hộ, cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế theo quy định. Đồng thời,cơ quan thuế căn cứ vào doanh thu thực tế của năm hiện tại để làm căn cứ xác định mức thuế GTGT, TNCN khoán ổn định cho năm tiếp theo./.