Thông tư số 69/2020/TT-BTC:

Hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ


Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 69/2020/TT-BTC.