Hỗ trợ đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh

Theo taichinhdientu.vn

(Tài chính) Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” với tổng kinh phí thực hiện là 4,128 triệu USD sẽ được thực hiện trong 4 năm.

 Hỗ trợ đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh
Đây là nội dung được đưa ra tại Hội thảo Công bố dự án mới hôm nay, ngày 21/1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản trong khuôn khổ quan hệ đối tác với UNDP và USAID sẽ góp phần nâng cao những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam. Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để lồng ghép định hướng tăng trưởng xanh và phát triển cacbon thấp trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh cấp ngành và cấp tỉnh.
 
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, những năm qua, Việt Nam đã huy động nội lực của mình cùng với hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã đạt được nhiều kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân, năm 2015 này, Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới phấn đấu hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ và chuẩn bị xây dựng và thực hiện các mục tiêu sau 2015. Trong điều kiện có nhiều thách thức và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo chất lượng môi trường và an sinh xã hội, trong bối cảnh quốc tế không thuận lợi và tác động xấu của biến đổi khí hậu; để đạt được các mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đảm bảo môi trường và sinh thái bền vững, Việt Nam đã đề ra mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó, tái cấu trúc đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
 
Cho đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNDP và Viện Tăng trưởng Xanh toàn cầu xây dựng Hướng dẫn về đầu tư công cho tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu, đồng thời xây dựng và ban hành Khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên đầu tư thích ứng với Biến đổi khí hậu hướng dẫn lồng ghép đầu tư cho biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm. Ngoài việc tiếp tục hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư triể khai các nhiệm vụ được giao, điểm mới là sẽ bắt đầu hỗ trợ Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và một số địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng Xanh.
 
Có thể thấy việc ban hành Chiến lực Tăng trưởng Xanh của Việt Nam năm 2012 và kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh trong năm vừa qua cho thấy Việt Nam là một trong số những quốc gia đi tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh. Dự án mới này sẽ góp phần thúc đây mục tiêu hướng tới của Việt Nam về đầu tư xanh và lồng ghép “tăng trưởng xanh hơn” trong định hướng chính sách mới cho Việt Nam trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm tới.
 
"Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát khung chính sách của nhà nước về đầu tư và phối hợp với Bộ Tài chính để đánh giá các công cụ chính sách tài khóa, để từ đó xác định nhũng điểm còn thiếu và đề xuất cải cách chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế xanh hơn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải rà soát các khuyến khích về đầu tư cho mạng lưới vận tải hiệu suất năng lượng. Bằng việc loại bỏ dần các rào cản cho tăng trưởng xanh, dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hình thành mối quan hệ đối tác công - tư để đón nhận những cơ hội mới về đầu tư xanh. ” – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết.
 
Đánh giá cao hành động của Chính phủ Việt Nam, bà Pratibha Mehta, Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có các hiện tượng thời tiết cực đoan có nguy cơ phá vỡ những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã vất vả đạt được. Cùng với đó, Việt Nam đang phát thải ngày càng nhiều khí nhà kính và nếu không hành động để ngăn ngừa phát thải thì khuynh hướng này sẽ dẫn tới một tương lai bất định đối với đóng góp của Việt Nam vào các nỗ lực toàn cầu nhằm duy trì mức tăng nhiệt độ trung bình ở dưới ngưỡng 2oC trên toàn cầu.
 
Ứng phó với biến đổi khí hậu thực sự là hành động có ý nghĩa. Đầu tư xanh chính là định hướng đầu tư đúng đắn. Chính những quốc gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư có tầm nhìn xa sẽ đi đầu trong công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn và gặt hái những phần thưởng xứng đáng nhất. Các quốc gia nhận thấy rằng những khu vực có tiềm năng tăng trưởng và tạo việc làm nhiều nhát chính là những khu vực giải quyết vấn đề hiệu quả nguồn lực và môi trường, ví dụ hư công nghệ sạch, các sản phẩm dựa vào sinh học, vật liệu xây dựng bền vững, phương tiện đi lại và hệ thống giao thông công cộng sạch hơn và lưới điện thông minh.
 
Bà Pratibha Mehta chúc mừng Việt Nam vì đã nhìn xa thấy trước và có cam kết chính trị rõ rệt, thể hiện qua việc công bố chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam năm 2012 và Kế hoạch Hành động Tăng trưởng xanh năm 2014. Việt Nam đang đi tiên trong trong các nước có vai trò lãnh đạo. Đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của Việt Nam nhằm triển khai các chính sách tăng trưởng xanh. Những chính sách tiến bộ này được thực hiện ra sao sẽ xác định khả năng Việt Nam gặt hái lợi ích từ đầu tư của mình.

"Sáng kiến mới “Tăng cường Năng lực và Phát triển Bền vững ở Việt Nam” mà chúng ta khởi động ngày hôm này sẽ phát huy đà tăng trưởng bằng cách hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đối tác của Bộ trong quá trình chuyển sang nhiệm vụ khó khăn hơn, đó là chuyển từ chính sách sang thực hiện.” - bà Pratibha Mehta nhấn mạnh.
 
Dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong một số lĩnh vực then chốt liên quan đến tăng trưởng xanh, góp phần tăng cường năng lực cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải cũng như các địa phương trong việc thực hiện và theo dõi hiệu quả quá trình triển khai Chiến lược Tăng trưởng Xanh và Kế hoạch Hành động của Việt Nam. Từ đó, góp phần xây dựng chính sách thúc đẩy đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh và hỗ trợ huy động các nguồn tài chính thúc đẩy đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh và hỗ trợ huy động các nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh của Việt Nam.