Hoạt động xây dựng và đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2014

Theo gso.gov.vn

Hoạt động xây dựng

Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước tính đạt 352,7 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 37,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,6%; khu vực ngoài Nhà nước 292,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 83%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 22,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,4%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 157,1 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 51,9 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 101,2 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 42,5 nghìn tỷ đồng.

Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 282,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 30,7 nghìn tỷ đồng, giảm 2,6%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 233,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,6 nghìn tỷ  đồng, tăng 83,9%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 124,9 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 41,4 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 81,7 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 34,7 nghìn tỷ đồng.

Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng năm 2014 theo giá hiện hành ước tính đạt 502,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 30,1% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 198,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng vốn và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 178 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,4% và tăng 7,9%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 126,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,1% và tăng 6,5%.

 

Tốc độ phát triển vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng các năm 2012, 2013 và 2014 so với cùng kỳ năm trước

                                                                                                Đơn vị tính: %

  

6 tháng

đầu năm 2012

6 tháng

đầu năm 2013

6 tháng

đầu năm 2014

Tổng số

110,1

105,2

108,2

Khu vực Nhà nước

119,5

102,9

109,6

Khu vực ngoài Nhà nước

103,8

107,8

107,9

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

105,8

105,2

106,5

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện 6 tháng ước tính đạt 90 nghìn tỷ đồng, bằng 48,6% kế hoạch năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2013, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 20787 tỷ đồng, bằng 52,6% kế hoạch năm và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 2861 tỷ đồng, bằng 63,2% và giảm 9,4%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1661 tỷ đồng, bằng 47,8% và giảm 3,7%; Bộ Xây dựng 939 tỷ đồng, bằng 46,1% và tăng 4,9%; Bộ Y tế 395 tỷ đồng, bằng 49,1% và tăng 3,7%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 322 tỷ đồng, bằng 43,6% và tăng 5,2%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 268 tỷ đồng, bằng 42,9% và tăng 0,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 222 tỷ đồng, bằng 49% và tăng 0,5%; Bộ Công Thương 152 tỷ đồng, bằng 51,5% và tăng 9,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 127 tỷ đồng, bằng 45,3% và giảm 6,6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 113 tỷ đồng, bằng 54,4% và giảm 5%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 69214 tỷ đồng, bằng 47,5% kế hoạch năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 48126 tỷ đồng, bằng 46,2% và tăng 2,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 17058 tỷ đồng, bằng 49,9% và tăng 1,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 4030 tỷ đồng, bằng 54,6% và giảm 3,5%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội đạt 10086 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch năm và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 7385 tỷ đồng, bằng 50,9% và tăng 2,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1882 tỷ đồng, bằng 41,9% và tăng 10%; Thanh Hóa 1822 tỷ đồng, bằng 60,5% và tăng 3,3%; Vĩnh Phúc 1781 tỷ đồng, bằng 50,2% và giảm 8,2%; Nghệ An 1779 tỷ đồng, bằng 74% và tăng 9,9%; Đà Nẵng 1638 tỷ đồng, bằng 38,2% và giảm 11,8%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/6/2014 thu hút 656 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 4858,3 triệu USD, giảm 5,1% về số dự án và giảm 6,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời có 219 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 1994 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 6852,3 triệu USD, giảm 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm ước tính đạt 5,75 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 6 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 4809 triệu USD, chiếm 70,2% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 692,3 triệu USD, chiếm 10,1%; ngành xây dựng đạt 465,5 triệu USD, chiếm 6,8%; các ngành còn lại đạt 885,5 triệu USD, chiếm 12,9%.

Cả nước có 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 6 tháng, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất với 796,3 triệu USD, chiếm 16,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Quảng Ninh 568,4 triệu USD, chiếm 11,7%; Hải Phòng 482,9 triệu USD, chiếm 9,9%; Đồng Nai 334,9 triệu USD, chiếm 6,9%; Hải Dương 304,1 triệu USD, chiếm 6,3%; Bình Dương 250,2 triệu USD, chiếm 5,2%; Long An 243 triệu USD, chiếm 5%.

Trong số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 6 tháng, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1139,8 triệu USD, chiếm 23,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 867,4 triệu USD, chiếm 17,9%; Singapore 559,2 triệu USD, chiếm 11,5%; Nhật Bản 438,7 triệu USD, chiếm 9%; Indonexia 352,7 triệu USD, chiếm 7,3%; Đài Loan 248,9 triệu USD, chiếm 5,1%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 244,4 triệu USD, chiếm 5%; Canada 237 triệu USD, chiếm 4,9%...