Bức tranh doanh nghiệp trong 9 tháng tiếp tục có những tín hiệu tích cực

Bức tranh doanh nghiệp trong 9 tháng tiếp tục có những tín hiệu tích cực

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng năm 2023 đạt 165.240 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022. Điều này cho thấy những tín hiệu đáng mừng từ khu vực doanh nghiệp đang dần hồi phục rõ nét hơn.
Gần 34 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2023

Gần 34 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2023

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung quý I/2023, cả nước có gần 34 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310,3 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong ba tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng.
Đến 20/10/2022, FDI vào Việt Nam đạt hơn 22,46 tỷ USD

Đến 20/10/2022, FDI vào Việt Nam đạt hơn 22,46 tỷ USD

Đây là số liệu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tính đến hết ngày 20/10/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt hơn 22,46 tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 9,9 điểm phần trăm so với 9 tháng.
Nhiều tín hiệu tích cực cho nền kinh tế

Nhiều tín hiệu tích cực cho nền kinh tế

Theo thống kê từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tính đến hết tháng 8/2022 đã có khoảng 153 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động (tăng 32% so cùng kỳ năm 2021), với tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt hơn 3,6 triệu tỷ đồng (tăng 36,1% so cùng kỳ năm 2021).
Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 7 tháng tăng 10,2%

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 7 tháng tăng 10,2%

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm được đánh giá là điểm sáng với con số ước đạt 11,57 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2022, cao nhất trong 5 năm qua.
4 tháng năm Việt Nam thu hút 10,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

4 tháng năm Việt Nam thu hút 10,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt trên 10,8 tỷ USD, tăng 88,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 211,5 triệu USD

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 211,5 triệu USD

Theo số liệu vừa công bố của Bộ kế hoạch và Đầu tư, 3 tháng đầu năm tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 211,5 triệu USD, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các quốc gia nhận đầu tư lớn của Việt Nam, gồm: Lào với 64,3 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đăng ký; Hoa Kỳ 34,5 triệu USD, chiếm 16,3%; Ca-na-đa 34 triệu USD...