Hội nghị Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2012-2017

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Chiều ngày 10/4/2013, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2012-2017, kỳ họp lần thứ 2 để thông qua dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2012 – 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013.

Hội nghị Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2012-2017
Toàn cảnh hội nghị
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Đức Xương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cho biết, theo nội dung bản dự thảo, nhiệm vụ của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Bộ gồm: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Công tác tổ chức, kiểm tra; Hoạt động xã hội của Tổ chức Hội; Nhiệm vụ chăm lo đời sống hội viên và công tác tài chính.

Bản dự thảo cũng quy định rõ việc kiện toàn tổ chức hội, hướng dẫn hội viên tham gia và thực hiện công tác hội; làm công tác tư tưởng cho hội viên; bồi dưỡng tư tưởng cách mạng; phối hợp chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên… và có những hình thức khen thưởng kịp thời để động viên Tập thể cũng như cá nhân hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.

Về kế hoạch công tác năm 2013 và các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành đã xây dựng chi tiết các nội dung, trong đó đặc biệt tiến hành các hoạt động có ý nghĩa nhân các ngày lễ kỷ niệm quan trọng như ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); ngày giải phóng miền Nam (30/4) hoặc ngày Chiến Thắng Điện biên phủ (7/5) ngày Thương binh liệt sỹ (27/7)…

Bên cạnh đó là thực hiện các công tác thường xuyên của Hội như học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và cấp hội cấp trên; kết nạp hội viên; thực hiện các chế độ, chính sách cho hội viên; Vận động toàn thể hội viên tích cực lao động sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan mình cũng như của cơ quan Bộ và những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Tổ chức sâu rộng phong trào thi đua trong các cấp Hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sơ kết 6 tháng hoạt động, thành lập tích cực chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013)…

Các ủy viên Ban chấp hành của Hội đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện nội dung bản quy chế, trong đó nêu rõ Ban chấp hành thực hiện theo điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các quy định của Hội. Đồng thời, một số vấn đề khác cũng được các đại biểu quan tâm, góp ý thêm như vấn đề tài chính; xây dựng chế độ thu, chi của Hội Cựu chiến binh; khen thưởng thích hợp cho tập thể cũng như cá nhân khi có thành tích xuất sắc trong công tác; đề nghị và xét tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam….

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2013, hội cần kiện toàn tổ chức và hoàn thiện các quy chế, quy định hoạt động của hội và lãnh đạo các chi hội xây dựng các kế hoạch hoạt động hàng năm. Đối với Ban chấp hành, ngoài những hoạt động thường xuyên, hàng năm cần tổ chức 2 đợt sinh hoạt hội, thu hút toàn thể hội viên tham dự, tạo không khí gắn bó, chia sẻ tình cảm, tâm tư nguyện vọng của hội viên; về kinh phí hoạt động cần thực hiện theo đúng chế độ quy định đã được ban hành và hướng dẫn thực hiện; động viên kịp thời các đồng chí hội viên khi gia đình có việc hiếu, hỷ, ốm đau…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Minh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính cho biết, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ sẽ sớm kiện toàn tổ chức các cấp Hội, các Ban chuyên môn của Hội, triển khai làm thẻ hội viên, tổng hợp trình khen Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Cựu chiến binh Việt Nam; Thực hiện chương trình công tác của Bộ Hội sẽ đứng ra chủ trì thành lập đoàn công tác vào dự lễ Khánh thành giai đoạn II Khu hành lễ tại Nghĩa trang đường 9, Đông Hà, Quảng Trị. Đồng thời sẽ tiếp tu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị và sớm hoàn thiện dự thảo để trình lên Hội Cựu chiến binh cấp trên.