Hội nghị đại biểu Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2012 – 2013

Tổng cục Thuế

Hướng tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2013-2018, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Bộ Tài chính, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục Thuế, ngày 05/10/2012, Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị đại biểu nhiệm kỳ 2012-2013. Đến dự hội nghị có đ/c Dương Đức Minh - Vụ trưởng, Chủ tịch công đoàn Bộ Tài chính, Đ/c Lê Hồng Hải - Phó tổng cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Thuế cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế.

Nhiệm kỳ 2011 - 2012, toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế đã vượt qua nhiều khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua: Cuối năm 2011 đầu năm 2012 đã tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012-201; Xây dựng, ban hành quy chế làm việc, kế hoạch công tác toàn khoá, chương trình công tác năm 2012; Xây dựng quy chế quản lý tài chính và quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn toàn khoá. Các công đoàn bộ phận đã cụ thể hoá nội dung, mục tiêu và tình hình cụ thể của công đoàn đơn vị để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm để tổ chức triển khai thực hiện.

Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế, ngay từ đầu năm Công đoàn đã bán sát nhiệm vụ, tích cực vận động cán bộ công đoàn hăng hái thi đua phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả thu 09 tháng đầu năm 2012 do ngành Thuế quản lý ước đạt 402.251 tỷ đồng, đạt 69,2% so với dự toán, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm ụ chính trị được giao, công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế đã tổ chức tốt các công tác khác như: giáo dục tư tưởng cho cán bộ đoàn viên với việc tổ chức các buổi sinh hoạt, học tập Nghị Quyết đại hội Đảng, tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương đất nước. Triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn như tổ chức bếp ăn tập thể tại cơ quan, phát động quyên góp ủng hộ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn,...

Đại hội đã thảo luận và thông qua mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2011 - 2015 như: tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đu yêu nước rộng khắp, thiết thực, hiệu quả nhằm vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tổng cục Thuế ngày càng lớn mạnh ngang tầm với yêu cầu công cuọoc cải cách và hiện đại hoá; bảo vệ chính đág quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, làm tốt công tác chăm lo đới sống vật chất tinh thần, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao đông; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị cũng đã bầu cử ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2012-2013.

Đến dự hội nghị đ/c Dương Đức Minh - Vụ trưởng, Chủ tịch công đoàn Bộ Tài chính đã ghi nhận và biểu dương những thành tích công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế, Đ/c đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn ngành Tài chính trong thời gian tới và đề nghị công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan cũng như của công đoàn ngành đã đề ra.

Đ/c Lê Hồng Hải - Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Thuế phát biểu kết thúc hội nghị đã yêu cầu trong thời gian tới, công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ đoàn viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.