Hội nghị tập huấn triển khai Đề án “Tái cấu trúc Thị trường Chứng khoán”

PV.

(Tài chính) Trong hai ngày (10-11/7/2013), tại Ninh Bình, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án “Tái cấu trúc Thị trường Chứng khoán”.

Đề án này nằm trong khuôn khổ Dự án VIE026 “Phát triển Thị trường vốn Việt Nam” do Chính phủ Luxemburg tài trợ.

Hội nghị Tập huấn theo Quyết định số 1826/QĐ – TTg ngày 06/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Đề án “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán” nhằm triển khai, thực hiện bốn mục tiêu trọng tâm trong lĩnh vực chứng khoán, gồm:

1.    Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán;

2.    Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán;

3.    Tập trung phát triển nhà đầu tư tổ chức, khuyến khích nhà đầu tư cá nhân; và

4.Tái cấu trúc tổ chức thị trường theo hướng chuyên biệt hóa các sản phẩm và dịch vụ cung cấp.

Phó Chủ tịch, Giám đốc Ban Quản lý Dự án - bà Nguyễn Thị Liên Hoa đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Hội nghị tập huấn triển khai Đề án “Tái cấu trúc Thị trường Chứng khoán” - Ảnh 1

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thị Liên Hoa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ssc.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa đã tổng kết những kết quả đạt được trong thời gian triển khai Dự án VIE026, đánh giá cao sự đóng góp của các chuyên gia tư vấn Dự án trong việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý điều chỉnh thị trường, đào tạo nguồn nhân lực và trang bị hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm hệ thống giám sát và công bố thông tin) cho UBCKNN.

Trong thời gian tới, thông qua một Dự án VIE032, Chính phủ Luxemburg dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tập trung đào tạo cán bộ quản lý, vận hành thị trường và đào tạo các thành viên thị trường. Đồng thời, dự án cũng sẽ xem xét hỗ trợ công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán cho Việt Nam.

Hội nghị tập huấn triển khai Đề án “Tái cấu trúc Thị trường Chứng khoán” - Ảnh 2

Các đại biểu tham gia Hội nghị. Ảnh: ssc.gov.vn

Tham luận của đại diện Bộ Tài chính, các Vụ thuộc UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án “Tái cấu trúc Thị trường Chứng khoán”:  các định hướng trong việc tái cấu trúc các Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán là phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam, đặc biệt là công tác chuẩn bị liên quan về cơ sở vật chất, nền tảng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ để phát triển thị trường này.

Đại diện Bộ Tài chính và SGDCK Hà Nội đã giới thiệu tổng quan về hoạt động thị trường trái phiếu Việt Nam.  Một trong những giải pháp quan trọng của tái cấu trúc TTCK là tái cấu trúc thị trường trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp theo hệ thống có tính mở, phát huy tính linh hoạt và hiệu quả hoạt động của thị trường trái phiếu. Các tham luận đã nhấn mạnh giải pháp phát triển hệ thống công nghệ theo nguyên tắc liên kết chặt chẽ giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp, trong đó, yếu tố kiểm tra giám sát sự liên thông trong hoạt động của hai thị trường này phải được quan tâm đặc biệt.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN đã khẳng định, trong thời gian tới UBCKNN sẽ phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxemburg để xây dựng đề xuất mở rộng các đối tượng hưởng lợi trong Dự án mới, nhằm hỗ trợ thực hiện Đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam đi đúng hướng, là kênh huy động vốn đắc lực cho nền kinh tế, đảm bảo mọi hoạt động của thị trường đều công khai minh bạch, đúng pháp luật…